Bộ đầu tưới rau 80L/H

35,000 VND

Bộ sản phẩm gồm:
Đầu tưới rau Spray Azud
Thân cắm 30cm
Đoạn dây 6mm
Nối ống 6mm
Lưu lượng: 80L/H
P= 1.3bar
Xuất xứ: Azud- Tây Ban Nha