VÒI PHUN SƯƠNG AZUD

16,000

Vòi tưới phun sương cho rau
Xuất xứ: Tây Ban Nha