Béc tưới chuồn chuồn cánh đập kiểu taiwan

B922

18,400 VND

Vòi tưới tự động kiểu chuồn chuồn cánh đập B-922
Thông số kỹ thuật:
R = 8m;
Q = 2.2m3/h;
P = 2.5bar.
(inlet RN 1/2'')