BÉC NHỎ GIỌT BÙ ÁP 4L/H

3,500

Đầu tưới nhỏ giọt bù áp NAVIA PC-4L/H