Đầu Tưới Nhỏ Giọt 4L/H

03S50P04

3,410 VND

1. Lưu lượng: 4 L/H
2. P = 1.1 bar
3. Đầu vào ống Pe: 5-6mm
4. Xuất xứ: Tây Ban Nha