Ống mềm Pe 16mm -61160000

61160000

6,000 VND

Ống mềm Pe 16mm - 2.5atm/ dày 1.2mm)
=> cuộn 400 mét.
  • MÉT

    MÉT

    6,000 VND