Ống nhỏ giọt 16mm - 2.2L/H

11BF0300

9,500 VND

Ống nhỏ giọt 16mm/ 2.2 lít/h
(k/c lỗ 0.3m, dày 0.9mm )
  • MÉT

    MÉT

    8,860 VND