Bộ lọc màng D60 - 25m3/h

17L1F222

780,000 VND

Bộ lọc 25m3/h -17L1F222 / Modular 100-2''BSP
130 micron - D60
Xuất xứ: AZUD TÂY BAN NHA
Bảo hành: 2 năm