Bộ lọc màng D34 - 6m3/h

17L1B222

280,000 VND

Code: 17L1B222 / Modular 100-1''BSP

(Bộ lọc màng D34 (6m3/h) / 130 micron)
Xuất xứ: AZUD TÂY BAN NHA
Bảo hành: 2 năm