Bộ lọc đĩa D110 - 75m3/h

17A4NLA6

10,300,000 VND

Bộ lọc 75m3/h (4'') - 17A4NLA6 (4NL)
130 micron (H=950,W=341)
Xuất xứ: Azud Tây Ban Nha
Bảo Hành: 2 năm