Bộ lọc đĩa D90 - 50m3/h

17A3NRA6

7,650,000 VND

Bộ lọc Azud 50m3/h (3") - 17A3NRA6 (3NR)
130 micron (H=727,W=336)
Xuất xứ: Azud Tây Ban Nha
BẢo hành: 2 năm