Béc tưới nhỏ giọt T

BB-2G

600 VND

Béc tưới nhỏ giọt T

Q = 2 lít/h ;

P = 1.1bar.

(inlet ống Pe 5mm)